SH125-Dylan125-SHMode

         

116

Giá pt: 115,000

Gía bạc: 45,000

Giá bộ: 159,000

Wave S110 Cao Cấp

         

423

Giá pt: 85,000

Gía bạc: 45,000

Giá bộ: 129,000

Air Blade (bạc mỏng) Cao Cấp

         

142

Giá pt: 75,000

Gía bạc: 55,000

Giá bộ: 129,000

Future (KFL)

         

149

Giá pt: 50,000

Gía bạc: 45,000

Giá bộ: 95,000

Dream Cao Cấp

         

528

Giá pt: 50,000

Gía bạc: 45,000

Giá bộ: 95,000

70 cao

         

60

Giá pt: 45,000

Gía bạc: 45,000

Giá bộ: 89,000

DD(GB5)

         

159

Giá pt: 45,000

Gía bạc: 45,000

Giá bộ: 89,000

Wave New(HTW)

         

43

Giá pt : 65,000

Giá bạc : 45,000

Giá bộ: 109,000

Dream cos 5 6

         

40

Giá pt : 60,000

Giá bạc : 50,000

Giá bộ: 109,000

Wave alpha

         

216

Giá pt: 55,000

Giá Bạc: 45,000

Giá bộ : 99,000

SH Trung Quốc- Excel

         

16

Giá pt : 100,000

Giá bạc : 80,000

Giá bộ: 179,000

SH Korea- Mio 150

         

25

Giá pt : 100,000

Giá bạc : 80,000

Giá bộ: 179,000

Vario cos 1 2 3 4

         

165

Giá pt : 140,000

Giá bạc : 80,000

Giá bộ: 219,000

Vario cos STD (57,30)

         

48

Giá pt : 140,000

Giá bạc : 100,000

Giá bộ: 239,000

Winner cos 1 2 3 4

         

140

Giá pt : 140,000

Giá bạc : 80,000

Giá bộ: 219,000

Winner cos STD (57,30)

         

51

Giá pt : 140,000

Giá bạc : 100,000

Giá bộ: 239,000