Liên hệ

 

 

Địa chỉ: 437/39 Đường Hàn Hải Nguyên, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0773731842

E-mail: phutungxemayminhphat@gmail.com