62 cao ắc 15

         

35

Giá pt: 150,000

Gía bạc: 100,000

Giá bộ: 249,000

55ly cao ắc 13

         

85

Giá pt: 105,000

Gía bạc: 70,000

Giá bộ: 175,000

54ly ắc 13 độ 12,5 chưa vớt

         

152

Giá pt: 130,000

Gía bạc: 70,000

Giá bộ: 199,000

54ly ắc 13 độ 12,5 vớt

         

168

Giá pt: 130,000

Gía bạc: 70,000

Giá bộ: 199,000

Wave52,4 Cao (Thân PCX)

         

124

Giá pt: 85,000

Gía bạc: 45,000

Giá bộ: 129,000

Exciter135 New

         

138

Giá pt: 85,000

Gía bạc: 70,000

Giá bộ: 155,000

Piaggio 150

         

149

Giá pt: 140,000

Gía bạc: 80,000

Giá bộ: 219,000

SH125-Dylan125-SHMode

         

116

Giá pt: 115,000

Gía bạc: 45,000

Giá bộ: 159,000

Wave S110 Cao Cấp

         

423

Giá pt: 85,000

Gía bạc: 45,000

Giá bộ: 129,000

Air Blade (bạc mỏng) Cao Cấp

         

142

Giá pt: 75,000

Gía bạc: 55,000

Giá bộ: 129,000

Future (KFL)

         

149

Giá pt: 50,000

Gía bạc: 45,000

Giá bộ: 95,000

Dream Cao Cấp

         

528

Giá pt: 50,000

Gía bạc: 45,000

Giá bộ: 95,000

70 cao

         

60

Giá pt: 45,000

Gía bạc: 45,000

Giá bộ: 89,000

DD(GB5)

         

159

Giá pt: 45,000

Gía bạc: 45,000

Giá bộ: 89,000

61-62 cao ắc 14

         

37

Giá pt: 150,000

Giá bạc: 100,000

Giá bộ: 249,000

Ex độ 62ly

         

58

Giá pt : 150,000

Giá bạc : 100,000

Giá bộ: 249,000